Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to nasze systemy MES

System MES służy do zarządzania i śledzenia produkcji w zakładzie. Odbiera zlecenia produkcyjne, które następnie przetwarza, rejestruje przebieg produkcji oraz dostarcza informację zwrotną do zleceniodawcy. Aplikacja wymienia również dane z oprogramowaniem Wonderware. Zawiera też moduły służące do generowania, user friendly’ raportów jak np.: genealogia produktu, raport produkcyjny, stany magazynowe, czy stany jednostek.

Korzyści z zastosowania systemów klasy MES:

- Automatyzacja przepływu danych pomiędzy produkcją a systemami biznesowymi tj. ERP. Wszystkie informacje związane z produkcją są dostępne z poziomu jednego Systemu.
- Sprawnie zorganizowane gromadzenie danych różnego typu tj. produkcyjnych, jakościowych, ilościowych, i sprzężenie ich w jednym systemie.
- Pozwala na bezpośredni wpływ na wzrost produktywności i jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu produkcji.
- Śledzenie produkcji w toku w czasie rzeczywistym i przejrzysty interfejs, który umożliwia natychmiastowy dostęp do danych.
- Rozliczanie zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem ilości wyprodukowanego produktu gotowego, oraz zużytych w tym celu materiałów pomocniczych.
- Wizualizacją stanu poszczególnych etapów produkcji.
- Umożliwienie wykrycia wąskich gardeł w procesie, co przekłada się na zmniejszenie strat w produkcji.
- Redukcja kosztów administracyjnych związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.

 

amiORDER

Moduł dystrybucji zleceń produkcyjnych 
Kolejka zleceń jest pobierana z systemu planistycznego, a następnie wyświetlana na panelu operatorskim dostarczonym na obszar produkcji.

amiDATA

Moduł zbierania danych
Pośrednik pomiędzy systemem Automatyki w zakładzie a amiMES. Interfejs umożliwia odczyt wskazanych przez zamawiającego wartości produkcyjnych.

amiSCADA

Moduł SCADA 
Ukierunkowanie na prostotę w analizie danych. Wizualizacja czasu rzeczywistego produkcji, gdzie nacisk jest na uzyski pomiędzy poszczególnymi etapami procesu, stany magazynowe i ilościowe transfery pomiędzy jednostkami produkcyjnymi.

amiREPORT

Moduł raportowy
Podsumowanie produkcji w zadanym zakresie czasowym. Raport mają charakter podsumowania ilościowego, jakościowego, oraz wydajnościowego. System jest tworzony ściśle w powiązaniu z klientem, gdzie część raportów jest standardowych tj. produkcja w toku, wykaz liczników produkcyjnych, inne są tworzone pod konkretne potrzeby danej aplikacji.

amiFORM

Moduł akwizycji danych ręcznych
Jeżeli aplikacja tego wymaga, istnieje możliwość by część danych została zapisana do systemu ręcznie. W szczególności jest to związane z danymi jakościowymi, które często mają interfejsy trudne do sprzężenia z systemami automatyki, bądź sam pomiar wykonywany jest ręcznie. Moduł amiFORM to prosty interfejs, gdzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych do systemu amiMES.

amiERP

Moduł synchronizacji z ERP
Wszystkie dane związane z produkcją są widoczne za pośrednictwem systemu raportowego. Opcjonalna jest możliwość automatyzacji przepływu danych z amiMES do ERP.

Co wyróżnia system amiMES?

- Otwartość modułów opartych na narzędziach Microsoft i Wonderware, które są liderami na rynku.

- Elastyczność we wzajemnym powiązaniu danych.

- Zdarzeniowe automatyczne rozliczenie liczników produkcyjnych w dowolnej rozdzielczości czasowej.
- Powiązanie kontekstu zużycia mediów z realizowaną produkcją.
- Każda operacja napełniania/opróżniania jednostki produkcyjnej odnotowywana jest wraz z informacją o dacie zdarzenia, ilości, źródle/celu, indeksie, numerze zlecenia, numerze partii etc.
- Modelowanie automatycznej przemiany partii materiałowych na podstawie BOM.
- Raportowanie z pobrań, wydań, oraz produkcji w toku.
- Automatyczna rejestracja rozchodu surowców w oparciu o zarejestrowane zlecenia produkcyjne, indeksy, partie i ilości, przy zachowaniu porządku FIFO.

Pliki do pobrania