Testy akustyczne, szczelności, momentu obrotowego.

Misją naszej firmy jest ułatwianie ludziom pracy przy seryjnej produkcji różnego rodzaju produktów. Dopełnieniem produkcji powinno być dokładne przetestowanie produktu przed wysłaniem go do klienta końcowego, dlatego wyspecjalizowaliśmy się w różnych testach produktów, szczególnie testy akustyczne, testy szczelności, testy mechaniczne z pomiarem momentu obrotowego.

Użyte komponenty: ITEM, BOSCH, Festo, Destaco, Siemens, IFM, MURR, Turck, Balluff, National Instruments,Rittal, Phoenix Contact, Keyence, Cognex, Sick, Pilz, Atlas Copco, Kistler z pomiarem drogi i siły wprasowania.

Stacje testujące

Naszymi produktami są stacje testujące wibracje i wszelkie hałasy pochodzące z mechanizmów montowanych w produktach. Przykładem takiego produktu jest oparcie samochodowe Audi, które posiada skomplikowane elektryczne mechanizmy pochylające je do przodu i do tyłu. Każdy mechanizm może generować hałas w samochodzie, dodatkowo w wersji elektrycznej ustawianie oparcia jest realizowane za pomocą silniczka elektrycznego, który także sam w sobie może dawać dodatkowe wibracje lub szumy. Posiadamy autorski system pomiaru oparcia w warunkach produkcji.  Przy hałasie pochodzącym z innych linii produkcyjnych, jesteśmy w stanie skutecznie oddzielić go od hałasu pochodzącego z samego oparcia.

  Stacja Wibro-akustyczna

   Od wielu lat firma Amister współpracuje z firmą Sitech w zakresie rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego. W ramach współpracy wykonaliśmy w pełni zautomatyzowane stacje robocze pozwalające na diagnostykę wibracyjną oparć samochodowych zarówno elektrycznych, jak i manualnych.
    

   Wykorzystywana przez nas diagnostyka wibracyjna jest doskonałym narzędziem do weryfikacji produktów, szczególnie z elementami ruchomymi jak przekładnie, silniki, wszelkiego rodzaju ruchome połączenia mogące być przyczyną potencjalnych wad w finalnym produkcie. Istotą pomiarów, które wykonujemy jest nie tylko rejestracja drgań oraz hałasu, ale również ocena istotnych parametrów w odniesieniu do wartości nominalnych, unormowanych wedle wymogów producenta. Prowadzona w ten sposób diagnostyka pozwala również na stwierdzenie, na którym etapie produkcji powstało wykryte uszkodzenie produktu, a w konsekwencji znalezienie z dużą skutecznością źródła uszkodzenia i rozwiązanie problemu.  
   Zastosowanie naszego rozwiązania pozwala na znaczną poprawę efektywności produkcji, zmniejszenie liczby wadliwych produktów oraz optymalizację wcześniejszych etapów produkcji.

   Co oferujemy?

   W ramach stacji pomiarowej, której głównymi elementami pomiarowymi są akcelerometry, oferujemy również pomiar dodatkowych wielkości fizycznych, które są niezbędne do prawidłowej oceny stanu oparcia, tj. pomiar prądu silnika, pomiar kąta nachylenia oparcia  z wykorzystaniem inklinometrów lub enkoderów liniowych, pomiar położenia oparcia z wykorzystaniem laserowych czujników krańcowych.
    

   Stacja wibro-akustyczna jest rozbudowanym systemem kontrolno-pomiarowym opartym na aplikacji stworzonej w środowisku LabVIEW i kartach pomiarowych firmy National Instruments. Aplikacja realizuje zadania z zakresu:
    

   - Komunikacji PROFINET,
   - Sterowania PLC,
   - Diagnostyki akcelerometrów,
   - Kalibracji akcelerometrów,
   - Definiowania limitów granicznych,
   - Rejestracji pomiarów,
   - Analizy pomiarów,
   - Raportowania,
   - Opracowania statystyk,
   - Zarządzania użytkownikami.
    

   Szczegółowa analiza danych pomiarowych odbywa się w oparciu o surowe dane pomiarowe rejestrowane z odpowiednią częstotliwością próbkowania, które poddaje się zaawansowanej analizie w dziedzinie czasu i częstotliwości (np. analizy tercjowe, analiza widmowa, wyznaczanie wartości RMS). Obliczone parametry porównuje się z założonymi przez producenta wartościami granicznymi, jak również przeprowadza się klasyfikację pod kątem występowania określonych, charakterystycznych dla oparcia samochodu uszkodzeń.

   Pomiar i analiza Online

   Zbudowana stacja stanowi element linii produkcyjnej, co w konsekwencji narzuca ścisły reżim czasowy na analizę pomiarową, która odbywa się podczas ruchu oparcia, a wynik znany jest natychmiast po zakończeniu jego ruchu. Informacja o wyniku analizy jest przekazywana do operatora
    

   Wszelkie pomiary zapisywane są w postaci surowych danych w plikach TDMS, wyniki analizy w postaci plików raportów PDF, plików statystyk MS Excel. MS SQL Server wykorzystujemy do gromadzenia danych o zdarzeniach w systemie, jak również informacji o przeprowadzonych analizach.

   Automatyczny pomiar akustyki oparcia Audi

   Stacja kontroli szczelności

   Dotychczas kontrola szczelności odbywała się z wykorzystaniem siłowników i napędów pneumatycznych. Jednak jego wydajność była nie dostosowana do potrzeb produkcyjnych. Zaprojektowanie stacji z robotem typu SCARA oraz dwoma gniazdami kontrolującymi szczelność pozwoliła na podniesienie jakości produktu końcowego wraz ze wzrostem wydajności linii produkcyjnej.

   Pomiar momentu obrotowego oparcia Audi

   Stanowisko testujące moment obrotowy dla oparcia samochodowego Audi. W celu uniknięcia problemów dla użytkowników auta z ręcznym ustawianiem oparcia, skonstruowaliśmy stacje automatycznie testującą taki produkt. Stanowisko składa się z serwonapędu Siemens Sinamics oraz czujnika analogowego Burster. Czujnik mierzy moment obrotowy w zakresie 0-6Nm, w sterowniku ustawione są na stałe granice poprawnych momentów powyżej których oparcie jest klasyfikowane jako NIO. Na czujniku zamontowana jest odpowiednia głowica, która wjeżdża w koszyczek. Testowany jest cały zakres ruchu oparcia od położenia przedniego do maksymalnego wychylenia w tył. Po przeprowadzonym teście oparcie jest ustawiane w pozycji montażu w aucie. Każde oparcie ma swój raport archiwizowany w systemie bazodanowym.

    Pomiar momentu obrotowego oparcia Audi

    Czytniki EKS, KABA

    Dla pełnego śledzenia produktu opcjonalnie montujemy czytniki EKS, KABA, służące do logowania pracowników, w celu ich identyfikacji i przyporządkowania ich numerów ID do testowanego produktu lub w przypadku stanowisk automatycznych systemy RFID. Po poprawnym zmontowaniu drukowana jest naklejka z kodem DMC i opisem, która jest przyklejana na produkt w celu jego późniejszej identyfikacji. Dodatkowo wszystkie dane dotyczące testów, przykładowo: wartość wibracji, test szczelności, moment obrotowy, ID pracownika zostają zapisane na serwerze danych i są dostępne przez przeglądarkę internetową.

     

     Pliki do pobrania