Produkty

Badania i kontrola

Nadzór nad parametrami produktu

Kontrola produktów w naszych aplikacjach spełnia najwyższe standardy i odpowiada na potrzeby klienta. Odbywa się ona na wielu płaszczyznach. Prowadzimy zarówno proste weryfikacje „w locie”, które nie wpływają na część wytwórczą procesu, jak i rutynowe kontrole za pomocą dedykowanych stacji pomiarowych na linii produkcyjnej. Organizujemy również specjalne stanowiska badawcze i laboratoryjne.

Najczęściej kontrolę przeprowadza się w celu:

 • sprawdzenia poprawności i kompletności montażu podzespołów (wykrywanie braków i złej orientacji montażu),
 • weryfikacji geometrii (głównie w aplikacjach spawalniczych),
 • sprawdzenia własności fizycznych i mechanicznych zespołu (szczegółowa kontrola wskazanego parametru).

Technologie

W celu przeprowadzenia badania oferujemy:

 • stanowiska operatorskie do weryfikacji komponentów,
 • stacje sprawdzające na liniach automatycznych,
 • wbudowane w konkretną stację układy pomiarowo-kontrolne,
 • stacje typu End Of Line – umożliwiające całościową weryfikację gotowych komponentów.

Proponujemy zastosowanie następujących technologii:

 • czujniki i systemy wizyjne do pomiarów geometrii, obecności czy orientacji położenia,
 • czujniki wibroakustyczne monitorujące drgania i poziom hałasu,
 • ciśnieniowe pomiary szczelności,
 • czujniki fotoelektryczne, dalmierze, kurtyny pomiarowe,
 • profilometry,
 • śledzenie parametrów produkcji, traceability,
 • mechaniczna kontrola geometrii, czujniki taktylne, enkodery liniowe,
 • pomiary siły podczas operacji wprasowywania oraz skręcania,
 • pomiary temperatury – kontaktowe i bezkontaktowe (stacja infrared),
 • pomiary parametrów prądowych.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu badań i kontroli

minimalizacja liczby zgłoszeń reklamacyjnych
sprawna analiza danych bieżąca kontrola nad parametrami procesu
wykrywanie błędów na wczesnych etapach produkcji
kontrola stopnia zużycia maszyny (wpływającego na parametry produkcji)

Chcesz wiedzieć więcej?

Anna Rydzek

Account Manager