Zbieranie i analiza danych produkcyjnych

Świadczymy usługi rejestracji danych z różnych, często niepowiązanych ze sobą, systemów, aby agregować je w jednym miejscu i wykorzystywać w danym momencie. Jako zespół elektryków, automatyków i programistów jesteśmy
w stanie zaprojektować i wdrożyć różne rozwiązania, których celem jest sprowadzenie danych do jednego, standardowego systemu. Raporty prezentujące dane pozwolą na efektywne ich wykorzystanie i przyniosą realne korzyści
dla zakładu produkcyjnego.

video-icon Zobacz film

Jak to działa?

Sercem systemu jest przemysłowa baza danych, w której koncentrowane i archiwizowane są dane rozproszone w całym zakładzie. Koncentracja danych realizowana jest na trzech warstwach specjalizacji.

Na poziomie elektryki zbieramy dane z instalacji elektrycznej (sygnałowej), na poziomie automatyki odczytujemy dane
ze sterowników PLC, a w warstwie informatycznej wdrażamy synchronizację dostosowaną do technologii źródła danych.

Celem wdrożenia jest agregacja danych do jednorodnej formy, która umożliwia ich analizę oraz systemowe wsparcie procesu wnioskowania.

Wykorzystując raporty, alerty oraz wizualizacje oprogramowanie wspiera użytkowników w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Cele i korzyści zastosowania systemu do zbierania i analizy danych produkcyjnych

dostęp do danych Dostęp do historycznych danych z maszyn.
sprawna analiza danych Łatwa analiza danych.

Raport całkowitej wydajności maszyny

Raport umożliwia weryfikację produktywności maszyny
lub wybranego obszaru. Pomaga zlokalizować częste przestoje.
W jednym miejscu prezentuje wszystkie wskaźniki OEE. Ponadto ułatwia lokalizację oraz weryfikację problemów w procesie produkcji i pozwala ocenić, czy produkcja jest wydajna.
Do raportowanych danych dostęp ma wiele osób jednocześnie.

Raport siły pracy
z produktem

Raport ten prezentuje wartości, które są mierzone
dla wybranego programu. Mamy możliwość stworzenia trzech rodzajów raportu: zestawienie liczbowe oraz procentowe dla pomiarów dobrych oraz złych, raport ogólny, zestawienie z podziałem na linie montażowe. Pierwszy raport przedstawia wszystkie dokonane pomiary, a tym samym pomaga określić, w jakim zakresie wartości było najwięcej pomiarów. Drugi raport pokazuje niekorzystny stosunek sztuk dobrych do sztuk złych. Problemem są mierzone wielkości
– są zbyt wysokie.

Wizualizacja elementu uszkodzonego

Dzięki odpowiedniej wizualizacji operator jest w stanie wykryć problem i podjąć stosowne kroki, żeby go rozwiązać. Niestety często zatrzymanie jednego elementu instalacji powoduje zatrzymanie całego obszaru. Z pomocą przychodzi tu wizualizacja. Wskazuje dokładnie, który obiekt wyłączył z produkcji cały obszar.

Raport średniego czasu cyklu

Dane przetwarzane są w taki sposób, aby usprawnić monitorowanie produkcji, co pozwala na eliminację problemów. Raport ten dostarcza wiedzy niezbędnej
do tego, by doskonalić proces produkcyjny. Pozwala również na analizę zamierzonych oraz osiągniętych celów produkcyjnych.

Raport analizy strat
i parametrów jakościowych

Raport pokazuje straty produktu na przesyle między obiektami oraz straty produktu podczas pakowania. Dane przedstawione
są w sposób ilościowy, procentowy i z podziałem na masę oraz ilość sztuk. Parametry jakościowe pokazują, jaki był cel parmetrów/OEE na dany miesiąc: z podziałem na maszynę i wynik faktyczny.

Niezbędne informacje przed wdrożeniem

 

Wskazanie źródeł sygnałów

Informacja, z jakiego systemu mają być pobierane dane (sterownik PLC, system ERP, baza danych itp.), wraz z listą parametrów, jakie mają być archiwizowane i przetwarzane.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dyrektor Pionu IT firmy amiSter Adrian Stelmach

Adrian Stelmach

Dyrektor pionu IT