Produkty

PullSystem

Ten oto system daje możliwość śledzenia drogi, jaką komponenty pokonują od magazynu do konkretnego stanowiska. W sposób wizualny prezentuje liczbę części na danym stanowisku. Dane statystyczne generowane przez Pull System dają duże możliwości w zakresie optymalizacji procesów logistycznych.

Charakterystyka systemu

Czym jest PullSystem?

Jest to system dystrybucji części do linii produkcyjnych.

Po co PullSystem?

Pull System pomaga uprościć
i zautomatyzować proces obsługi zamówień na komponenty
i ich dostarczanie.

Gdzie warto wdrożyć PullSystem?

Na stanowiskach montażowych
w zakładach zorganizowanej
i zaplanowanej produkcji.

Cele i korzyści zastosowania Pull Systemu

Automatyzacja i harmonogramowanie zamawiania i dostarczania komponentów na linie produkcyjne.
Optymalizowanie kosztów związanych z obsługą transferu części między magazynem a produkcją.
Zminimalizowanie zapasów na liniach i usprawnienie zarządzania magazynem.
Monitowanie aktualnego stanu produkcji i prowadzenie modułu statystyk.

Architektura systemu

Centralny serwer

Przetwarza zamówienia produkcyjne (plan produkcji)
z  zewnętrznych źródeł (systemy ERP) bądź definiowanych wewnątrz systemu (aplikacja administratora).
Oblicza (w czasie rzeczywistym) zapotrzebowanie stanowisk produkcyjnych na komponenty (tworzenie zamówień).
Generuje komunikaty systemowe związane z pracą systemu
i pojawianiem się nowych komponentów do zabudowy.

Szczególną cechą serwera jest jego silna reaktywność na czynniki zewnętrzne (parametry konfiguracyjne, korekty na liniach). System w wyniku nagłych zmian np. stanów aktualizuje zapotrzebowanie,
a następnie wprowadza korekty w zamówieniach.

Aplikacja WEB

Ma ona wiele zalet dla operatorów pojazdów transportujących komponenty między liniami, m.in.:

– przyjazny, intuicyjny i wielojęzykowy interfejs użytkownika,
– możliwość przeglądania stanów produkcyjnych
na liniach,
– komunikator wewnątrzsystemowy.

Administratorowi systemu daje ona możliwość parametryzowania systemu oraz wprowadzania pewnych danych produkcyjnych:

  • parametryzacja działania serwera (core),
  • rejestracja danych produkcyjnych (części, zamienniki, producenci),
  • dodawanie pojazdów i moduł ich obserwacji,
  • moduł statystyk produkcyjnych,
  • możliwość dodawania pracowników i komunikator wewnątrzsystemowy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Adrian Stelmach

Dyrektor pionu IT