Produkty

Automatyzacja i robotyzacja produkcji

Stacja do wygrzewania foteli samochodowych – Infrared

Elektryczne promienniki podczerwieni stanowią jedno
z najwydajniejszych i najczęściej stosowanych źródeł ciepła
w przemyśle. Ten oto nośnik energii wykorzystuje się w branży motoryzacyjnej. Jego walory doceniono na liniach montażowych. Technologia promieniowania podczerwonego wykorzystywana jest w grzałkach używanych m.in. w procesie wygrzewania siedzeń samochodowych stanowiącym kluczowy etap montażu oraz testowania tego typu podzespołów.

Stacja do wygrzewania ma na celu sprawdzenie,
jak fotele się będą zachowywały oraz czy
na powierzchni siedzeń samochodowych będzie można zaobserwować jakieś zmiany w wyniku działania wysokiej temperatury. Taki test pozwala
na symulację warunków panujących we wnętrzu samochodu podczas długotrwałego postoju w gorący dzień.

Zastosowanie tego typu kontroli zapewnia dopuszczenie do użytku produktów spełniających określone wymagania nawet w krytycznych sytuacjach.

Wykorzystanie zautomatyzowanej stacji przekłada
się także na usprawnienie oraz poprawę efektywności produkcji. Zdecydowanie bowiem skraca ona pojedynczy cykl produkcji oraz pozwala
na ograniczenie liczby pracowników.

Zadania stacji do wygrzewania foteli samochodowych:

  • cykliczne wygrzewanie różnych wariantów siedzeń samochodowych (stacja dysponuje specjalnymi modułami wyposażonymi w promienniki podczerwieni),
  • kontrola temperatury nagrzewanych powierzchni dzięki zastosowaniu wbudowanych pirometrów,
  • weryfikacja obecności gaśnicy oraz jej poprawnego położenia przy zastosowaniu czujników wizyjnych.

Korzyści płynące z zastosowania stacji do wygrzewania foteli samochodowych:

Stacja do wygrzewania siedzeń samochodowych zapewnia wymagany przebieg procesu produkcyjnego, pozwalając na:

  • dostosowanie układu pod konkretny model oraz kształt foteli (pozwala na to funkcja regulacji położenia zespołów promienników),
  • aktywację odpowiednich stref wygrzewania, skupiając ciepło
    we wskazanych miejscach siedzeń (sterowanie z programu PLC),
  • dobór ściśle określonych parametrów takich jak moc grzałek oraz czas ich działania,
  • zautomatyzowane przemieszczenie w wymagane miejsce dla układu modułów wygrzewania oraz zespołu weryfikującego gaśnicę i jej położenie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Rafał Pawleta

Kierownik działu mechaniki