Produkty

QSystem

QSystem pozwala na maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni na danym obszarze. Jego algorytm sugeruje m.in. ustawianie pojemników w optymalny sposób. Dodatkowo pozwala zredukować zalegające komponenty, sygnalizując obecność zalegających na konkretnym obszarze pojemników. Optymalizuje proces pobierania pojemników – pracownik nie musi szukać odpowiedniego komponentu w danym obszarze, system wskazuje pojemnik w oparciu o jedną
z dwóch metod: FIFO lub LIFO.

Charakterystyka systemu

Czym jest QSystem?

Jest to system zarządzania buforami komponentów.

Po co QSystem?

System pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Wprowadza porządek, optymalizuje trasy operatorów, pomaga zachować kolejność LIFO/FIFO.

Gdzie warto wdrożyć QSystem?

Narzędzie polecane jest głównie dla dużych zakładów produkcyjnych, gdzie ze względu na skalę, utrzymanie porządku i zasad, może być problematyczne.

Cele i korzyści zastosowania QSystemu

Wzrost wydajności i redukcja zmęczenia pracowników.
Monitorowanie oraz archiwizacja danych o pobranych pojemnikach.
Lepsze wykorzystywanie przestrzeni dzięki redukcji liczby zalegających komponentów.
Ewidencja aktualnego stanu komponentów oraz pojemników na danym obszarze, w tym możliwość ewidencji pustych pojemników.

Architektura systemu

Panel administratora

Dostępny z przeglądarki internetowej panel administratora umożliwia konfigurację oraz zarządzanie systemem oraz użytkownikami.

Moduł Serwer

Rdzeń QSystemu – dzięki zastosowanej technologii zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo, skalowalność oraz wieloplatformowość. Jego zadaniem jest dostarczanie danych
do poszczególnych paneli (aplikacji klienckich) oraz komunikacja
z bazą danych systemu.

Panel operatora

Zaprojektowany tak, by mógł być obsługiwany na ekranach dotykowych, panel operatora służy do zarządzania pojemnikami,
a także wizualizacji rzeczywistego stanu komponentów oraz pojemników na obszarze obsługiwanym przez system.

QSystem jest elastyczny – dzięki możliwości konfiguracji system podąża za zmianami
w przedsiębiorstwie. Samodzielnie definiuje obszary, komponenty i inne elementy systemu oraz dostosowuje je do aktualnych potrzeb. Zastosowane technologie umożliwiają uruchomienie QSystemu
na dowolnym komputerze
, niezależnie od systemu operacyjnego.

Prosty interfejs graficzny –  moduł operatora został zaprojektowany specjalnie dla ekranów dotykowych,
a proces obsługi został uproszczony. Sporych rozmiarów przyciski ułatwiają obsługę aplikacji,
a duża czcionka zapewnia jej czytelność.

System umożliwia pracę tylko autoryzowanym użytkownikom. Pracownik może zalogować się przez panel lub przy użyciu karty dostępu.

W systemie dostępne są raporty, które pozwalają
na kontrolowanie aktualnego stanu komponentów
na danym obszarze i przegląd starszych danych oraz
na monitorowanie aktywności pracowników.

Raport inwentaryzacji

– przedstawia aktualny stan komponentów na danym obszarze (z podziałem na platformy zawierające różne części) oraz sumę pojedynczych komponentów.

Raport aktywności użytkowników

– służy sprawdzeniu, czy pracownicy wymieniają się obowiązkami, czy osoby pobierające platformy również je wstawiają. Ma to na celu kontrolę pracowników oraz sprawdzenie, czy korzystają oni
z systemu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dyrektor Pionu IT firmy amiSter Adrian Stelmach

Adrian Stelmach

Dyrektor pionu IT