Blog

Czy dofinansowania będą rzeczywiście katalizatorem inwestycji w 2022r.?

12 stycznia, 2022
Autor: Paweł Sołtysik

Zewsząd słyszymy, że są pieniądze na robotyzację, ulga B+R i inne instrumenty wsparcia publicznego dla rozwoju przemysłu 4.0
Niemniej często mówi się o niskim wskaźniku robotyzacji i automatyzacji przemysłu oraz o relatywnie konwencjonalnych, żeby nie powiedzieć starzejących się technologiach, jakie dominują w Polsce.
Czy zestawiając te fakty ze sobą, możemy wysnuć wniosek, że rynek potrzebuje inwestycji w innowacje i staną się one powszechniejsze przez system zachęt finansowych?

I tak…
I nie…

A dlaczego tak?
A dlaczego nie?

Tak, bo ci, którzy inwestycje tego typu już planowali, teraz mogą skorzystać ze sprzyjających okoliczności. Ale oni tak chcieli i pewnie i tak by koniec końców zainwestowali…

Nie, bo każda inwestycja to ryzyko a w niepewnych czasach tym większe, a kompetencje i poziom technologiczny mimo wszystko są realnie dosyć niskie…

A jak powinno być naprawdę?

Oczywiście, że powinniśmy „uciekać do przodu”.
Przy wzrastającej inflacji zysk powinno się reinwestować.
Jeśli okaże się, że póki co wielu jeszcze nie zainwestuje, to tym lepiej dla tych, którzy będą na rynku pierwsi.
Poza tym innowacje, zwłaszcza technologiczne, w tym inwestycje w robotykę i automatykę pozwalają na przewidywalną i jeśli nie niezależną, to mniej wrażliwą produkcję, co najmniej na rynek pracy…
Powodów do inwestowania jest wiele, znacznie więcej niż przeciw, i oby ta logika stała się powszechna.

Życzmy sobie z nowym rokiem wszyscy mądrych biznesowych decyzji i niech jedną z nich będzie decyzja o inwestycji w rozwój robotyzacji, rozwiązań automatycznych i informatycznych w naszych firmach.

#ulganarobotyzację#robotyka#informatykaprzemysłowa#automatyka#inwestycje#BadaniaIRozwój#PwC

LinkedIn

Autor: Paweł Sołtysik