Produkty

amiProces

System odpowiedzialny za akwizycję danych z różnych systemów automatyki
i informatyki.

video-icon Zobacz film

Jak to działa?

Nasz amiProces koreluje dane ilościowe i jakościowe
w odniesieniu do konkretnych zleceń produkcyjnych i partii materiałowych. Raportuje produkcję w czasie rzeczywistym
i wizualizuje stan poszczególnych etapów produkcji. Automatycznie rozlicza produkcję z systemem ERP oraz rejestruje wydajność poszczególnych sekcji instalacji w czasie rzeczywistym. Moduł jest przystosowany do integracji z tymi gałęziami przemysłu, w których do czynienia mamy z produktami płynnymi
i sypkimi (np. z przemysłem spożywczym).

Cele i korzyści zastosowania amiProces

Wzrost produktywności przy jednoczesnej optymalizacji zasobów.
Automatyzacja przepływu danych między produkcją a systemami biznesowymi.
Elastyczne raportowanie ukierunkowane na rozliczenie produkcji bądź optymalizację procesów.
efektywne decyzje biznesowe Rozliczenie zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym przy uwzględnieniu ilości wyprodukowanego produktu gotowego oraz zużytych materiałów pomocniczych.
Łatwiejsze wykrywanie wąskich gardeł w procesie produkcji, co przekłada się na zmniejszenie strat.

Cechy systemu amiProces

  • automatyczna akwizycja danych z różnych systemów automatyki i informatyki,
  • korelacja danych ilościowych z jakościowymi
    w odniesieniu do konkretnych zleceń produkcyjnych
    i partii materiałowych,
  • system raportowania produkcji w czasie rzeczywistym,
  • wizualizacja stanu poszczególnych etapów produkcji,
  • rejestracja wydajności poszczególnych sekcji instalacji w czasie rzeczywistym,
  • automatyczne rozliczanie produkcji z systemem ERP.

Niezbędne informacje przed wdrożeniem

1 Struktura hali produkcyjnej
line-shape
2 Ścieżki produkcyjne produktu
line-shape
3 Dostęp lub wsparcie przy integracji systemu sterowania
line-shape
4 Parametry produkcyjne

1 - Struktura hali produkcyjnej

Layout zakładu z podziałem na maszyny, które mają zostać wdrożone do systemu.

2 - Ścieżki produkcyjne produktu

Informacja o tym, w jakiej kolejności przebiega proces produkcyjny (process flow produktu).

3 - Dostęp lub wsparcie przy integracji systemu sterowania

Dostęp do oprogramowania PLC z opisami lub wsparcie integratora maszyny, który dostosuje maszynę
do oprogramowania amiProces.

4 - Parametry produkcyjne

Lista parametrów jakościowych, jakie mają być zbierane do systemu wraz z opisem tych parametrów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dyrektor Pionu IT firmy amiSter Adrian Stelmach

Adrian Stelmach

Dyrektor pionu IT