IO Check
Blog

PROCEDURA IO CHECK – JAKĄ ROLĘ PEŁNI W PROCESIE URUCHAMIANIA SYSTEMÓW STEROWANIA?

7 lipca, 2024
Autor: Kacper S.

W czy pomaga IO Check i dlaczego jest istotny w pracy Automatyka?

Celem wykonywania IO Checka jest przede wszystkim sprawdzenie poprawności podłączenia urządzeń. Sprawdzana jest też zgodność połączeń z planem połączeń elektrycznych. Jest to istotne od strony PLC, gdyż każde urządzenie ma swój określony w e-planie adres w sterowniku. Ważne jest również sprawdzenie, czy urządzenia wejściowe (np. czujniki, przyciski) i urządzenia wyjściowe (np. siłowniki, lampki) działają prawidłowo.

Jakie są kroki procesu IO Check?

Jako że procedura IO Checka jest procesem za każdym razem dość powtarzalnym, można przedstawić ją w krokach jakie kolejno należy podejmować:

 Inspekcja wzrokowa połączeń – należy sprawdzić zgrubnie czy nie ma żadnych niepodłączonych, „luźnych” przewodów.
 Testowanie wejść – wszystkie możliwe wejścia powinny być sprawdzone pod względem poprawności ich działania, oraz ich adresacji w sterowniku PLC. Adresy są sprawdzane korzystając z podglądu stanu logicznego tagów w TIA Portal, oraz czy zapala się odpowiednia dioda na sterowniku bądź „wyspie” przy załączeniu danego wyjścia.
 Testowanie wyjść – wszystkie wyjścia, podobnie jak z wejściami, sprawdzane są czy działają jak należy, oraz czy ich adres w sterowniku PLC też jest zgodny z dokumentacją. Przy sprawdzaniu niektórych wyjść (np. siłowników) należy mieć na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych pracowników. Wyjścia wymuszane są za pomocą odpowiedniej funkcji w TIA Portal, gdzie po wymuszeniu sprawdzamy np. czy wykonał się ruch siłownika który chcemy wysunąć.
 Dokumentowanie – w trakcie, lub po sprawdzeniu stanów wejść/wyjść należy udokumentować czy dane urządzenia działają jak należy, czy adres jest zgodny, a jak znajdują się jakieś problemy, opisać problem.

Przeprowadzenie dokładnego IO Checka jest kluczowym krokiem w procesie uruchamiania systemów sterowania, który pomaga zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo całego systemu automatyki.

Autor: Kacper S.