automatyczne raportowanie i dokumentowanie procesu produkcyjnego podnoszenie wskaźnika efektywności
Blog

Dlaczego warto wdrożyć automatyczne raportowanie produkcji?

22 lipca, 2022
Autor: Adrian Stelmach

Dlaczego sprawny dostęp do danych i możliwość prostej analizy dokumentacji przebiegu procesu produkcyjnego są tak ważne? Jakie korzyści niesie ze sobą automatyczne raportowanie procesu produkcyjnego? Jak wykorzystać dokumentację oraz raportowanie do optymalizacji kolejnego batchu produkcyjnego i sprawniejszego podejmowania decyzji biznesowych? Przeczytaj w dzisiejszym artykule.

Dokumentacja przebiegu procesu produkcyjnego w formie papierowej – przykład

W zakładach produkcyjnych, w których dokumentację przebiegu procesu produkcyjnego tworzy się nadal w formie papierowej, zachowanie odpowiednich parametrów procesowych (np. temperatury) sprawdza czujnik pomiaru ciągłego. Jest on podłączony do rejestratora, który następnie – w sposób ciągły – drukuje cały przebieg na zwojach papieru. W zakładzie znajduje się tyle rejestratorów, ile parametrów powinno zostać udokumentowanych.

Po zrealizowaniu zlecenia produkcyjnego w „segregatorze” zbierane są m.in. wszystkie wydrukowane wykresy i informacje z różnych obszarów produkcji – pakowania, przyjęcia surowca czy magazynu. Poprawki nanoszone są ręcznie, aby na końcu dostarczyć taką dokumentację klientowi.

Dokumentacja przebiegu procesu produkcyjnego – korzyści cyfryzacji

W dokumentowaniu przebiegu procesu produkcyjnego w formie papierowej nie ma nic złego, ale…forma w jakiej przygotowuje się dokumentację uniemożliwia jej sprawnej analizy i wyciągnięcie efektywnych wniosków. Tylko digitalizacja w tym obszarze, np. poprzez wdrożenie systemu do zbierania i analizy danych produkcyjnych pozwala na:

Dokumentacja procesu produkcyjnego ponoszenie wskaźnika efektywności system Andon OEE AmiSter
System Andon OEE – statystyki

Jak zautomatyzować raportowanie produkcyjne

Raport produkcyjny z maszyn najczęściej posiada informacje o:

  1. liczbie wyprodukowanych elementów, sklasyfikowanych jako dobre (OK),
  2. liczbie wyprodukowanych elementów, sklasyfikowanych jako wadliwe (NOK),
  3. kontekście zlecenia produkcyjnego/partii materiałowej,
  4. łącznym czasie przestojów maszyny,
  5. przyczynach (klasyfikacji) wystąpienia przestojów oraz czasie ich trwania,
  6. planowanych przestojach (przerwach, serwisowaniu, przezbrojeniach).

Część informacji, np. licznik taktów produkcyjnych czy sygnał informujący o przestoju można z łatwością uzyskać bezpośrednio z maszyny. Jednak nie każda maszyna precyzyjnie informuje o przyczynie przestoju, a kontrola jakościowa – jeśli odbywa się manualnie – wymaga reklasyfikacji w systemie. Jak zatem automatyzować proces raportowania? Konieczne jest wdrożenie systemu, który bazuje na sygnałach automatycznych, bezpośrednio z maszyny, a jednocześnie daje operatorowi czytelny interfejs, aby mógł on sprawnie doprecyzować dane. Dzięki temu:

Czytaj więcej o systemach do zbierania i analizy danych produkcyjnych >>

Autor: Adrian Stelmach