jak liczyć oee poznaj wzór na oee wylicz dostępność wydajność i jakość automatyzuj raportowanie i zwiększ ROI
Blog

Automatyczne raportowanie produkcji – jak liczyć OEE i zwiększyć ROI

29 lipca, 2022
Autor: Adrian Stelmach

Zarząd, kierownik produkcji, project i lean managerowie nieustannie stoją przed wyzwaniami: zwiększenia efektywności oraz maksymalizacji zwrotu inwestycji w urządzenia i zasoby ludzkie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się: po pierwsze, jak liczyć OEE, po drugie, czy w sposób automatyczny można wyliczać ten wskaźnik z maszyn, które pamiętają lata 70. A po trzecie, po jakim czasie decyzja o cyfryzacji obszaru danych produkcyjnych może osiągnąć dodatnie ROI.

Jak liczyć OEE?

Wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness), czyli wskaźnik efektywności produkcji, to procentowe zobrazowanie stopnia wykorzystania parku maszynowego. Wartość OEE wyliczana jest na podstawie iloczynu: dostępności, jakości i wydajności.

Jak liczyć OEE – wzór

OEE = A*E*Q

A – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality).

A więc, aby obliczyć wskaźnik efektywności produkcji, należy określić wartości jego współczynników (dostępności, wydajności i jakości). Jednak, czy z dowolnej maszyny — nawet tej starszego typu — możesz dokonać tego w sposób automatyczny? Odpowiedź brzmi — tak, bowiem wystarczą tylko dwa sygnały.

Jak obliczyć współczynnik dostępności

  1. Każda maszyna automatyczna jest wyposażona w sygnał pracy.
  2. Może nim być informacja binarna, z której dowiesz się, czy maszyna pracuje, czy nie pracuje.
  3. Na podstawie sygnału pracy możesz — w czasie rzeczywistym — obliczać wartość dostępności.

Jak obliczyć wydajność maszyny

Wyliczenie ogólnego czasu cyklu (z odniesieniem do konkretnego wyprodukowanego elementu) oraz współczynnika wydajności możliwe jest na podstawie licznika produkcyjnego.

Obliczanie współczynnika jakości

Jakość stanowi największe wyzwanie. Kontrola jakościowa w maszynach starszego typu przeprowadzana jest zazwyczaj w sposób ręczny, wizualny. W takim przypadku więc, w dowolnym momencie procesu produkcyjnego lub po jego zakończeniu, należy jedynie reklasyfikować licznik produkcyjny. Dzięki dostarczonemu interfejsowi wystarczy zmienić status wyprodukowanych elementów z OK (domyślny) na NOK.

Automatyczna identyfikowalność produkcji — korzyści

Przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w cyfryzację obszaru danych produkcyjnych i zbudowania systemu traceability, warto określić podstawowe ramy oraz ROI, czyli wskaźnik zwrotu z inwestycji. ROI pozwala wyliczyć stosunek zysków do poniesionych przez przedsiębiorstwo kosztów.

Wdrożenie automatycznej identyfikowalności produkcji ma wpływ na:

Aby natomiast zobrazować korzyści płynące z tej inwestycji, warto przeprowadzić symulację na postawie poniższych założeń.

  1. W zakładzie pracuje równocześnie trzydziestu operatorów maszyn. Każdy z nich poświęca w ciągu dnia dziesięć minut na uzupełnienie raportu identyfikowalności.
  2. Przepisywanie i dokonywanie zestawień danych zajmuje trzem osobom dwie godziny dziennie.
  3. Raz w miesiącu pojawia się błąd, którego naprawienie zajmuje dwóm pracownikom osiem godzin.

Ile czasu można zyskać, nie wykonując powyższych czynności?

Założenie 1
Liczba pracowników: 30
Czas (min): 10
Liczba zmian: 3
Dni roboczych: 250

30 × 10 × 3 × 250 = 225 000 minut (3 750 godzin)

Założenie 2
Liczba pracowników: 3
Czas (min): 120
Liczba zmian: 1
Dni roboczych: 250

3 × 120 × 1 × 250 = 90 000 minut (1500 godzin)

Założenie 3
Liczba pracowników: 2
Czas (min): 480
Liczba zmian: 1
Dni roboczych: 12

2 × 480 × 1 × 12 = 11 520 minut (192 godziny)

Łącznie: 326 520 minut (5442 godziny)!

Zakładając, że osoba za godzinę pracy otrzymuje średnio 35 złotych brutto, wyliczyć można, że wdrożenie systemu w skali roku pozwoli zaoszczędzić w ciągu roku: 190 470 złotych.

Warto mieć również na uwadze, że wynik bazuje jedynie na trzech założeniach. Co oznacza, że doliczając jeszcze kilka mniejszych elementów pozwalających ograniczyć koszty, inwestycja w system mogłaby zwrócić się w czasie kilkunastu miesięcy. 

Jeśli poruszony temat i przedstawiona symulacja są dla Ciebie interesujące — koniecznie weź udział w bezpłatnym szkoleniu „Rzetelne dane i szybka analiza, czyli prosta droga do maksymalizacji OEE”. Wydarzenie odbędzie się online, już 18 sierpnia br. 

Przeczytaj więcej na temat wydarzenia >>

Autor: Adrian Stelmach