digitalizacja parku maszynowego amiSter
Blog

Inwestycja w dane, czyli jak digitalizować park maszynowy

10 sierpnia, 2022
Autor: Adrian Stelmach

Czy aby na pewno wiesz, co oznacza digitalizacja parku maszynowego? Jak zrobić pierwszy krok w jej kierunku w zakładzie produkcyjnym, w którym przeważają maszyny starszego typu, a co jeśli już posiadasz mapę drogową digitalizacji? Kogo z Twojego przedsiębiorstwa zaangażować w proces wdrożenia oprogramowania, a także — jak zainicjować decyzje zakupowe systemu, który działa na pograniczu OT/IT w taki sposób, aby oprogramowanie spełniło kluczowe wymogi?

Digitalizacja to coś więcej niż tylko zastępowanie papierowej dokumentacji arkuszami kalkulacyjnymi i formularzami. Oznacza proaktywne podejście do codziennych wyzwań produkcyjnych, a także świadome podążanie drogą zmiany obecnego działania zakładu produkcyjnego. Digitalizacja to sposób na przygotowanie się do zmiany pokoleniowej. Jest częścią długoterminowej strategii biznesowej, która zakłada celowe wdrożenie procesu zmian.

Niezależnie jednak od tego, na jakim etapie wdrażania rozwiązań z zakresu automatyzacji czy informatyzacji produkcji aktualnie jesteś, zatrzymaj się na chwilę i odpowiedz sobie na pytanie:

Czy fragment, o którym myślisz i który właśnie realizujesz, jest spójny z całością?

Zmiana w pierwszym etapie wszystkim kojarzy się negatywnie. Nierzadko bowiem może wywoływać strach przed nowym i nieznanym. Zmiana jest jednak stałym procesem. Czasami może być ewolucyjna, jak np. kolejna wersja systemu operacyjnego w komputerze. Jest ona łatwiej akceptowalna, a proces adaptacji sprawniejszy. Inne zmiany są rewolucją — kompletną transformacją obecnej rzeczywistości. Doskonałym przykładem jest przejście z posiadania standardowego telefonu komórkowego na smartfona.

Digitalizacja parku maszynowego — od czego zacząć?

Od czego powinna zacząć się digitalizacja parku maszynowego, aby proces zmiany był prostszy, a efekt satysfakcjonujący? Odpowiedź jest prosta — zawsze od źródła, jakim są dane. Ważne, aby na etapie zapisu danych mieć założenie, że w obecnym momencie możesz nie wiedzieć:

Zbieranie danych z maszyn — nowoczesne systemy IT

Jeżeli nie masz strategii dotyczącej wdrożenia mapy drogowej digitalizacji — zacznij od zbierania danych z maszyn. Jeżeli taką strategię już posiadasz, rozpocznij zbieranie danych z maszyn w obszarze produkcji.

Nowoczesne systemy IT charakteryzują się warstwowym podejściem do zapisu i analizy wszelkiego rodzaju informacji. Dane pochodzące z jednego źródła, np. z maszyny mogą następnie w sposób automatyczny wypełniać różne obszary biznesowej analizy.

Zacznij od danych lub sensorów (jeśli Twoja maszyna nie ma możliwości dokonywania akwizycji bezpośrednio z istniejącego sterownika PLC).

  1. W pierwszym kroku najważniejszymi informacjami są te, które dotyczą jakości oraz produktywności. 
  2. W następnym etapie warto zastanowić się nad przyczynami przestojów. 
  3. W dalszej kolejności — nad pozostałymi elementami, które wspierają zachowanie produktywności parku maszynowego na założonym poziomie.

Im wcześniej rozpoczniesz zbieranie danych produkcyjnych bezpośrednio z maszyn, tym lepiej będziesz przygotowany na transformację cyfrową Twojego przedsiębiorstwa. Warto, aby ten proces stał się standardem, do którego powinni dostosować się m.in. dostawcy maszyn.

Technologie analityczne w starym parku maszynowym — jak wdrożyć?

Dowiesz się podczas bezpłatnego szkolenia „Rzetelne dane i szybka analiza, czyli prosta droga do maksymalizacji OEE”, które odbędzie się już 18 sierpnia br.

Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak od zbierania danych rozpocząć proces transformacji Twojej organizacji. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w panelu ask me anything, a po szkoleniu otrzymają nagranie, dzięki czemu wrócą do ważnych informacji w odpowiednim dla siebie czasie.

Sprawdź szczegóły i zapisz się czym prędzej, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona:

wizualizacjaprodukcji.pl 

Artykuł opublikowany został na łamach portalu production.manager.pl

Autor: Adrian Stelmach