Produkty

Usługi wdrożeniowe SCADA/MES

Jesteśmy ekspertami w dziedzinach wizualizacji i sterowania procesami. Dostarczamy najlepszej jakości usług i produktów, dbamy zarówno o ich stronę wizualną, jak i o ich funkcjonalność. Zapewniamy integrację systemu z innymi systemami nadrzędnymi (MES/ERP) oraz podrzędnymi (systemy sterowania, inne źródła danych).

video-icon Zobacz film

Jak to działa?

Nasze wizualizacje są projektowane według najnowszych trendów i z zachowaniem dobrych praktyk. W ramach naszych usług oferujemy również wspomaganie i rejestrację procesów produkcyjnych (systemy MES). Ponieważ każdy proces jest inny, praktykujemy indywidualne podejście do każdego klienta. Dzięki temu wdrożony system może w pełni odpowiadać wymaganiom funkcjonalnym zakładu produkcyjnego.

Cele i korzyści wdrożenia systemu SCADA/MES

Przejrzysta kontrola procesu.
Zwiększenie świadomości operacyjnej operatorów.
Dostęp do danych archiwalnych zgromadzonych w jednym systemie.
Integracja z systemami MES i ERP.
Skrócenie czasu reakcji w sytuacji awaryjnej.
Dostarczenie danych do systemów nadrzędnych.

Czym jest SCADA?

To akronim utworzony od angielskiej nazwy Supervisory Control and Data Acquisition, co można przetłumaczyć jako nadzór i akwizycja danych.
Jest to nadrzędny w stosunku do warstwy sprzętowej (moduły I/O, sterowniki) system informatyczny pozwalający na sterowanie procesem.
System SCADA zbiera surowe informacje procesowe
z systemu sterowania, przetwarza je i wizualizuje.
Dane mogą być dostarczone także do systemów nadrzędnych – ERP i MES.

Cechy systemu

Na podstawie wizualizacji można monitorować:

 • występowanie alarmów w danym czasie wraz
  z ich historią,
 • wykresy sygnałów historycznych (trendy),
 • kolejki zleceń produkcyjnych z możliwością dodawania nowych i edycji aktualnych zamówień,
 • parametry jakościowe,
 • wskaźniki wydajności i jakości – podawane
  w czasie rzeczywistym. 

Raporty dają możliwość:

 • analizy danych na temat wydajności linii, obszaru, fabryki w wybranym okresie,
 • filtrowania wyników w oparciu o pewne kategorie,  np. według typu produktu, odchyłów od założonego celu, itp.,
 • generowania raportów online i przesyłania ich drogą mailową.

Niezbędne informacje przed wdrożeniem

1 Maszyna/linia ze sterownikiem PLC
line-shape
2 Sieć intranetowa
line-shape
3 Wszelkie dane z systemów sterowania

1 - Maszyna/linia ze sterownikiem PLC

maszyny lub linie posiadające sterownik PLC, które będą zarządzane przez nadrzędny system SCADA

 

2 - Sieć intranetowa

gotowa infrastruktura intranetowa, umożliwiająca komunikację pomiędzy maszynami a systemem SCADA.

3 - Wszelkie dane z systemów sterowania

i systemów nadrzędnych wymagane do realizacji zakładanej funkcjonalności – informacje, z jakimi innymi systemami ma odbywać się komunikacja oraz jakie dane mają być gromadzone w systemie.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dyrektor Pionu IT firmy amiSter Adrian Stelmach

Adrian Stelmach

Dyrektor pionu IT