Produkty

amiTrace

Narzędzie, które w łatwy i szybki sposób pozwala skonfigurować akwizycję danych ze zautomatyzowanych jednostek produkcyjnych. To pozwala
na kompleksową traceability. W przypadku braku automatycznych rozwiązań
w kluczowych procesach produkcyjnych (operacje ręczne, stare maszyny itp.) amiTrace służy do konfiguracji i implementacji standardowych formularzy produkcyjnych dostarczających wymaganych danych do systemu.

video-icon Zobacz film

Jak to działa?

AmiTrace umożliwia zaplanowanie procesu traceability oraz wdrożenie mechanizmów pozwalających utrzymać jakość produkcji na zadowalającym poziomie. Dodatkowo oprogramowanie może wspomagać realizację zleceń produkcyjnych. W przypadku braku automatycznych rozwiązań
w kluczowych procesach produkcyjnych (np. operacje ręczne, przestarzałe maszyny) system umożliwia konfigurację
i implementację standardowych formularzy produkcyjnych dostarczających wymagane dane do systemu. AmiTrace jest
w pełni kompatybilne z systemem AmiProces (amiOrder + amiTrace + amiOEE). Przy czym może stanowić jeden z jego modułów lub działać niezależnie jako odrębny system. AmiTrace ma zastosowanie w różnych sektorach przemysłu opierających się na produkcji detalicznej, jak np. automotive, AGD czy niektóre gałęzie przemysłu ciężkiego.
 

Cele i korzyści zastosowania amiTrace

Automatyczna kontrola jakości produkcji.
Gromadzenie danych produkcyjnych w szybkim, kompaktowym i bezpiecznym systemie.
Pełna identyfikowalność produktu na każdym etapie produkcji: od surowca po gotowy wyrób.
Spójność danych jakościowych i genealogii produktu.

Czym jest traceability?

To identyfikowalność, możliwość zidentyfikowania produktu i weryfikacji jego drogi w oparciu o różne źródła informacji. W przemyśle oznacza to możliwie pełną transparentność i śledzenie wytwarzanego produktu. W praktyce można mówić o akwizycji wszystkich danych produkcyjnych, co pozwala
na identyfikację produktu w określonej perspektywie czasowej, pod względem jakościowym oraz śledzenie jego genealogii (również w ujęciu historycznym).

Składowe systemu

Moduł MES umożliwia:

 • definiowanie konkretnych obszarów produkcyjnych:
 • przydzielenie do obszaru: (określenie typu oraz jednostek poprzedzających, określenie sposobu dostarczania danych, definicję typu i źródła parametrów);
 • definiowanie i konfiguracja jednostek produkcyjnych,
 • definiowanie parametrów i ich jednostek pomiarowych: (przydzielanie do obszarów produkcyjnych, przydzielanie do jednostek produkcyjnych);
 • definiowanie wariantów produkcyjnych,
 • definiowanie i kategoryzacja rysunków technicznych,
 • diagnostykę działania systemu.

Moduł komunikacyjny pozwala na:

 • definiowanie kanałów komunikacyjnych,
 • definiowanie sterowników PLC,
 • przydzielenie adresu IP, numeru rack i/lub numeru slot,
 • diagnostykę połączenia.

Moduł raportowy to przede wszystkim:

 • analiza efektów procesu pełnego traceability produkcji,
 • możliwość wprowadzania komentarzy na kluczowych etapach raportowania,
 • możliwość konfiguracji subskrypcji wybranych raportów do dowolnej lokalizacji sieciowej.

Niezbędne informacje przed wdrożeniem

1 Struktura hali produkcyjnej
line-shape
2 Ścieżki produkcyjne
line-shape
3 Dostęp lub wsparcie przy integracji systemu sterowania
line-shape
4 Parametry produkcyjne

1 - Struktura hali produkcyjnej

Layout zakładu z uwzględnieniem maszyn, które mają zostać wdrożone do systemu.

 

2 - Ścieżki produkcyjne

Informacja o tym, w jakiej kolejności przebiega proces produkcyjny (process flow produktu).

3 - Dostęp lub wsparcie przy integracji systemu sterowania

Dostęp do oprogramowania PLC z opisami lub wsparcie integratora maszyny, który dostosuje maszynę do oprogramowania amiTrace.

4 - Parametry produkcyjne

Lista parametrów jakościowych, jakie mają być zbierane do systemu wraz z opisem tych parametrów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dyrektor Pionu IT firmy amiSter Adrian Stelmach

Adrian Stelmach

Dyrektor pionu IT