Przemysł 4.0 to nasze systemy MES

System MES służy do zarządzania i śledzenia produkcji w zakładzie. Odbiera zlecenia produkcyjne, które następnie przetwarza, rejestruje przebieg produkcji oraz dostarcza informację zwrotną do zleceniodawcy. Aplikacja wymienia również dane z oprogramowaniem Wonderware. Zawiera też moduły służące do generowania, user friendly’ raportów jak np.: genealogia produktu, raport produkcyjny, stany magazynowe, czy stany jednostek.

Korzyści z zastosowania systemów klasy MES:

- Automatyzacja  przepływu danych pomiędzy produkcją a systemami biznesowymi tj. ERP.  Wszystkie informacje związane z produkcją są dostępne z poziomu jednego Systemu.

- Sprawnie zorganizowane gromadzenie danych różnego typu tj. produkcyjnych, jakościowych, ilościowych, i sprzężenie ich w jednym systemie.

- Pozwala na bezpośredni wpływ na wzrost produktywności i jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu produkcji.

- Śledzenie produkcji w toku w czasie rzeczywistym i przejrzysty interfejs, który umożliwia natychmiastowy dostęp do danych.

- Rozliczanie zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem ilości wyprodukowanego produktu gotowego, oraz zużytych w tym celu materiałów pomocniczych.

- Wizualizacją stanu poszczególnych etapów produkcji.

- Umożliwienie wykrycia wąskich gardeł w procesie, co przekłada się na zmniejszenie strat w produkcji.

- Redukcja kosztów administracyjnych związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.

 

 

 

 

amiORDER

Moduł dystrybucji zleceń produkcyjnych 

Kolejka zleceń jest pobierana z systemu planistycznego, a następnie wyświetlana na panelu operatorskim dostarczonym na obszar produkcji.

  amiDATA

  Moduł zbierania danych

  Pośrednik pomiędzy systemem Automatyki w zakładzie a amiMES. Interfejs umożliwia odczyt wskazanych przez zamawiającego wartości produkcyjnych.

   amiSCADA

   Moduł SCADA 

   Ukierunkowanie na prostotę w analizie danych. Wizualizacja czasu rzeczywistego produkcji, gdzie nacisk jest na uzyski pomiędzy poszczególnymi etapami procesu, stany magazynowe i ilościowe transfery pomiędzy jednostkami produkcyjnymi.

    amiREPORT

    Moduł raportowy

    Podsumowanie produkcji w zadanym zakresie czasowym. Raport mają charakter podsumowania ilościowego, jakościowego, oraz wydajnościowego. System jest tworzony ściśle w powiązaniu z klientem, gdzie część raportów jest standardowych tj. produkcja w toku, wykaz liczników produkcyjnych, inne są tworzone pod konkretne potrzeby danej aplikacji.

     amiFORM

     Moduł akwizycji danych ręcznych

     Jeżeli aplikacja tego wymaga, istnieje możliwość by część danych została zapisana do systemu ręcznie. W szczególności jest to związane z danymi jakościowymi, które często mają interfejsy trudne do sprzężenia z systemami automatyki, bądź sam pomiar wykonywany jest ręcznie. Moduł amiFORM to prosty interfejs, gdzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych do systemu amiMES.

      amiERP

      Moduł synchronizacji z ERP

      Wszystkie dane związane z produkcją są widoczne za pośrednictwem systemu raportowego. Opcjonalna jest możliwość automatyzacji przepływu danych z amiMES do ERP.

       Co wyróżnia system amiMES?

       - Otwartość modułów opartych na narzędziach Microsoft i Wonderware, które są liderami na rynku.

       - Elastyczność we wzajemnym powiązaniu danych.

       - Zdarzeniowe automatyczne rozliczenie liczników produkcyjnych w dowolnej rozdzielczości czasowej.

       - Powiązanie kontekstu zużycia mediów z realizowaną produkcją.

       - Każda operacja napełniania/opróżniania jednostki produkcyjnej odnotowywana jest wraz z informacją o dacie zdarzenia, ilości, źródle/celu, indeksie, numerze zlecenia, numerze partii etc.

       - Modelowanie automatycznej przemiany partii materiałowych na podstawie BOM.

       - Raportowanie z pobrań, wydań, oraz produkcji w toku.

       - Automatyczna rejestracja rozchodu surowców w oparciu o zarejestrowane zlecenia produkcyjne, indeksy, partie i ilości, przy zachowaniu porządku FIFO.