Produkty

Intralogistyka

Przenośniki taśmowe stanowią jeden z głównych elementów linii produkcyjnych w nowoczesnych fabrykach wykorzystujących automatyzację procesów. Taśmociągi są urządzeniami transportowymi, pozwalającymi na przenoszenie różnego rodzaju produktów w określone miejsce, przy pomocy nośnika w postaci taśmy. Wykorzystanie przenośników
do realizacji zadań w przemyśle produkcyjnym znacznie wpływa na wzrost wydajności oraz obniżenie kosztów.

Zadania realizowane przez taśmociągi

W ramach jednego z projektów wykonywanych przez firmę AmiSter powstał przenośnik taśmowy stanowiący integralną część zrobotyzowanej celi zgrzewalniczej. Umożliwia on realizację zadania, jakim jest transport surowego detalu. Za jego sprawą w sposób automatyczny półprodukt jest przenoszony od operatora do obszaru działania robota odbierającego.

Cały proces przemieszczenia realizowany jest w określonym
dla cyklu czasie oraz z zachowaniem bezpieczeństwa operatora podczas ręcznego zakładania detali w gnieździe.

Przenośnik wyposażono w urządzenie grawerujące, co pozwala
na automatyczne wykonanie oznaczeń na detalach na jednym
z etapów ich transportu.

Cel zastosowania taśmociągu

Automatyczny przenośnik taśmowy pełni kluczową funkcję w procesie podawania półproduktów
w początkowej fazie produkcji.

Celem zautomatyzowanego transportu jest możliwość zautomatyzowania procesu produkcyjnego celi zgrzewalniczej oraz jego usprawnienie.

Przyczynia się on do skrócenia czasu trwania cyklu produkcyjnego oraz pozwala na dokładne pozycjonowanie detali, konieczne dla właściwej pracy robota.

Korzyści płynące
z zastosowania przenośnika

Wykorzystanie zautomatyzowanego transportu daje dużo korzyści i usprawnia produkcję. Mówiąc dokładniej:

  • zapewnia odpowiednią pozycję detalu względem chwytaka robota (umożliwia to specjalna konstrukcja gniazd mocujących oraz zastosowanie czujników),
  • daje możliwość dostosowania parametrów przemieszczenia produktu do określonych wymogów procesu, w tym do czasu trwania cyklu (sterowanie PLC),
  • zapobiega niewłaściwemu założeniu detalu przez operatora (metoda poka-yoke),
  • umożliwia adaptację gniazda do różnych wariantów produktu,
  • pozwala na przeprowadzanie dodatkowych operacji podczas transportu za sprawą doposażenia przenośnika w integralne moduły
    (np. urządzenie grawerujące).

Chcesz wiedzieć więcej?

Rafał Pawleta

Kierownik działu mechaniki