Produkty

QSystem

QSystem umożliwia efektywne zarządzanie buforami produkcyjnymi w różnych obszarach zakładu produkcyjnego oraz wspiera zachowanie ciągłości produkcji. Jest uproszczonym rozwiązaniem klasy WMS (Warehouse Management System). QSystem doskonale sprawdzi się w obsłudze buforów produkcyjnych, w których duże znaczenie mają termin oraz kolejność wydania, a także w obszarach zakładów przemysłowych, potrzebujących intuicyjnych w obsłudze i użytkowaniu, skalowalnych narzędzi.

Głównymi zadaniami QSystem są m.in. stała ewidencja stanu magazynowego oraz optymalne umieszczanie komponentów w buforze (zgodnie z algorytmem dopasowanym do wcześniej określonych przez zakład produkcyjny priorytetów), wydawanie komponentów zgodnie z LIFO oraz FIFO, a także czytelna i pozwalająca na sprawną analizę prezentacja graficzna bufora.

Rozwiązanie QSystem umożliwia integrację z innymi systemami informatycznymi, np. Pull Systemem, który odpowiada za dystrybucję komponentów na linie produkcyjne, zgodnie z metodą „just in time”.

Architektura systemu QSystem

QSystem to aplikacja webowa działająca w architekturze klient-serwer.

Dzięki temu:

 • jest prosta w serwisowaniu,
 • umożliwia łatwą aktualizację aplikacji, niepowodującą przestojów w produkcji (jednym kliknięciem „odświeżasz”, nie musisz restartować aplikacji).
 • zmniejsza koszty utrzymania aplikacji (w działach IT przedsiębiorstwa).

QSystem - dwa moduły

Rozwiązanie QSystem składa się z dwóch modułów:

 • Aplikacja dla operatora — stworzona została z myślą o urządzeniach dotykowych, takich jak tablet lub komputer panelowy.
 • Aplikacja dla administratora — oferuje ogromne możliwości konfiguracyjne, zarówno dotyczące samej aplikacji, jak i buforów produkcyjnych.

Aplikacja dla operatora

Moduł dla operatora umożliwia wybranie rodzaju widoku — 3D lub 2D. Widok 3D przedstawia zawartość bufora w rzucie izometrycznym i pozwala na jego prezentację na różnych poziomach. Aplikacja umożliwia również rotację widoku, dzięki czemu znacznie ułatwia wgląd nawet w trudno dostępne lokalizacje. Natomiast bufor produkcyjny w widoku 2D zaprezentowany jest „z lotu ptaka”, widoczna jest zawsze zawartość jednego poziomu. W obu widokach użytkownik z łatwością może zmienić aktualnie wyświetlany na ekranie poziom.

Funkcje QSystem — moduł dla operatora

Pobieranie platform z bufora, zgodnie z LIFO lub FIFO.
Wstawianie platform do bufora produkcyjnego.
Możliwość umieszczania platform według różnych schematów, np. na jednym lub kilku poziomach.
Umieszczanie komponentów w buforze — zgodnie z priorytetami wcześniej określonymi przez zakład produkcyjny.
Automatyczne wybieranie lokalizacji wstawianej bądź pobieranej platformy — algorytm analizuje rozłożenie platform i wybiera optymalne miejsce uwzględniające wszystkie określone wcześniej założenia (np. czy grupować w jednym kanale platformy z tymi samymi komponentami, kiedy pobierać niepełne platformy, kiedy pobierać komponenty alternatywne itd.).
Możliwość manualnej zmiany lokalizacji wstawianej lub pobieranej platformy.
Filtrowanie — sprawne znalezienie konkretnego komponentu, rodzaju platformy.
Automatyczne lub ręczne określenie liczby pobieranych komponentów.
Możliwość szybkiej zmiany liczby komponentów w platformie — o 1,10 lub poprzez wpisanie konkretnej wartości.
Możliwość wskazania tylko platform zawierających określony komponent (podgląd komponentów).
Możliwość wstawiania wielu typów komponentów do jednej platformy (MIX) oraz platform typu NRFT.
Przyciski szybkiego dostępu, np. dwa ostatnio dodane komponenty — brak konieczności każdorazowego wybierania z listy danego komponentu do pobrania lub wstawienia.
Automatyczne przydzielanie komponentów do więcej niż jednej platformy, jeśli ich liczba przekroczyła domyślną wartość.
Automatyczne wskazanie więcej niż jednej platformy, jeśli liczba pobieranych komponentów przekroczyła domyślną wartość.
Możliwość cofnięcia ostatniej akcji.
Łatwa aktualizacja aplikacji — bez ponownego uruchamiania.

Udogodnienia QSystem — moduł dla operatora

 • Czytelna prezentacja bufora — widok 3D oraz 2D.
 • Intuicyjna obsługa — duże buttony i suwaki, które umożliwiają obsługę m.in. w rękawiczkach, duży font, który ułatwia osobom słabiej widzącym czytanie komunikatów.

Aplikacja dla administratora

Moduł dla administratora oferuje ogromne możliwości konfiguracyjne dotyczące:

 • algorytmów pobierających oraz wstawiających platformy,
 • obszarów,
 • regionów,
 • kanałów,
 • komponentów,
 • użytkowników.

Funkcje QSystem — moduł dla administratora

 • Tworzenie nowych obszarów i ich konfiguracja.
 • Możliwość konfiguracji kanałów, komponentów oraz użytkowników “od podstaw”, możliwość ich pełnej edycji oraz usuwania.
 • Konfigurowanie kanałów — m.in. kolejności, długości, nazwy.
 • Tworzenie regionów przy użyciu edytora graficznego — możliwość kreowania dowolnych kształtów, ułatwia odwzorowanie rzeczywistego wyglądu bufora.
 • Przypisywanie regionom kolorów — pozwala to na szybkie ich rozróżnianie.
 • Możliwość określenia kierunku wejścia oraz wyjścia regionów.
 • Definiowanie kanałów jako LIFO, FIFO.
 • Tworzenie struktur na rzucie buforów, bez możliwości umieszczania w nich komponentów — pozwalają one na oznaczanie, np. filarów czy maszyn, co ułatwia orientację w buforze
 • Możliwość określenia maksymalnej wysokości wybranych obszarów bufora lub całkowite zablokowanie możliwości ustawiania platform jedna na drugiej.
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom.
 • Możliwość edytowania każdej z platform — m.in. zmiana typu platformy, liczby znajdujących się w niej komponentów.
 • Edycja stanów magazynowych znajdujących się na buforze.
 • Dostęp do raportów, zamówień specjalnych (rezerwacja konkretnych platform z buforu z możliwością zdefiniowania miejsca ich realizacji – linii oraz stanowiska) i danych o platformach.

QSystem — raporty

 • Raport inwentaryzacji — zawiera informacje na temat wszystkich platform znajdujących się na obszarze.
 • Raport inwentaryzacji NRFT — zawiera informację na temat wszystkich platform NRFT znajdujących się na obszarze.
 • Raport aktywności o użytkownikach — zestawienie prezentujące dzienną aktywność użytkowników. Pozwala na weryfikację wydajności oraz sprawdzenie, czy system jest prawidłowo obsługiwany przez pracowników.
 • Raport „Informacje o platformie” — zawiera informacje o komponencie znajdującym się w danej platformie, rodzaju platformy, a także lokalizacji, dacie wstawienia oraz alternatywnym komponencie.

Dlaczego warto?

 • Wsparcie w efektywnym zarządzaniu buforami produkcyjnymi, zapewnieniu ciągłości produkcji oraz zachowaniu terminowości komponentów.
 • Optymalizacja wydawanych komponentów (komponenty nie zalegają w buforze).
 • Stały dostęp do danych dotyczących stanu magazynowego w buforze.
 • Wysoki stopień skalowalności poprzez możliwość konfiguracji każdego z obszarów — dopasujesz rozwiązanie do konkretnych potrzeb i strategii Twojego zakładu produkcyjnego.
 • Możliwość integracji z innymi rozwiązaniami, np. z rozwiązaniem PullSystem.
 • Intuicyjność w obsłudze, niski koszt i prosty sposób serwisowania aplikacji w architekturze klient – serwer

Chcesz wiedzieć więcej?

Dyrektor Pionu IT firmy amiSter Adrian Stelmach

Adrian Stelmach

Dyrektor pionu IT