Rozwiązania dla przemysłu

AmiSter to 13 lat doświadczenia w szukaniu topowych rozwiązań dla wymagających branż, ponad 100 specjalistów oraz wysoko oceniane projekty w Polsce i za granicą. Rozwijamy możliwości produkcyjne klienta. Programujemy PLC, informatyzujemy produkcję, budujemy maszyny. To my podnosimy Twój przemysł na poziom 4.0.

Nasze działy produktowe

Usługi IT

Usługi

Usługi amiSter obejmują projektowanie i prefabrykację szaf sterowniczych, elektromontaż, montaż maszyn, a także tworzenie nowych oraz modernizację istniejących systemów automatyki przemysłowej.

Więcej arrow-symbol

IT

Systemy IT amiSter odpowiadają m.in. za zbieranie danych z produkcji oraz ich wizualizację. Nasze rozwiązania monitorują proces produkcji na każdym z jego etapów. W tym celu wykorzystują szereg narzędzi: od prostych andonów po własny system klasy MES, systemy IT dla intralogistyki, w tym PullSystem i aplikacje typu WMS.

Więcej arrow-symbol
arrow-symbol
arrow-symbol

Kim jesteśmy

Wywodzimy się z oprogramowania przemysłowego i jesteśmy w tej branży ekspertami. Rozwinęliśmy się w zakresie informatyzacji produkcji przemysłowej oraz projektowania i integracji zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii, gniazd i stanowisk produkcyjnych. Łącznie te kompetencje budują naszą pełną tożsamość kompleksowej firmy integratorskiej. Jesteśmy polską dynamicznie rozwijającą się marką sektora wysokich technologii.

Produkty i usługi

# programowanie PLC

# kompleksowe szycie szaf elektrycznych

# programowanie robotów przemysłowych

# systemy wizualizacji SCADA

# system klasy MES

# system logistyczny PULL

# rozwiązania z zakresu WMS

# informatyka przemysłowej z zakresu zbierania i archiwizowania danych

# projektowanie i wykonanie stacji i linii produkcyjnych i testujących

# uruchomienia produkcji

# robotyzacja i automatyzacja procesów

Wissensbasis

Programowanie robotów i sterowników PLC, usługi elektromontażu, a także rozwiązania IT dla zakładów produkcyjnych. Poznaj ofertę firmy amiSter i wprowadź swój przemysł na poziom 4.0.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Knowledge base

Programowanie robotów i sterowników PLC, usługi elektromontażu, a także rozwiązania IT dla zakładów produkcyjnych. Poznaj ofertę firmy amiSter i wprowadź swój przemysł na poziom 4.0.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Wiedza

Programowanie robotów i sterowników PLC, usługi elektromontażu, a także rozwiązania IT dla zakładów produkcyjnych. Poznaj ofertę firmy amiSter i wprowadź swój przemysł na poziom 4.0.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Comprehensive electrical installation 

The AmiSter company provides services in the field of electrical installations for both Polish and foreign companies. The comprehensive offer of electrical installation services includes works from conducting an analysis, creating a concept and design, to the start-up and commissioning phase. AmiSter specialists create entire cable routes, connect all elements and cables to control cabinets.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Vorfertigung von Elektroschränken

Die Firma amiSter hat lange Erfahrung in Bereich von Vorfertigung der Elektroschränke. Wir gehen jede Implementierung flexibel an, bieten umfassende Dienstleistungen oder unterstützen den Kunden auf bestimmten Etappen – von der Entwicklung bis zur Montage und Inbetriebnahme des Schranks beim Endkunden.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Prefabrication of electrical cabinets

The AmiSter company has vast experience in prefabricating electrical cabinets. We approach each project in a flexible way, providing comprehensive services or supporting the client at every stage – from design to assembly and commissioning of the cabinet at the end customer’s site.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Elektroinstallation

Die Firma amiSter bietet Elektroinstallationsdienstleistungen für polnische und ausländische Unternehmen. Das Angebot an Elektroinstallationsdienstleistungen umfasst Analyse, Erstellung des Konzepts und Projekts bis zur Inbetriebnahme. Spezialisten der Firma amiSter verlegen Kabel, verbinden alle Elemente der Anlage und Leitungen der Schaltschränke.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Programowanie robotów

Realizujemy projekty zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Z powodzeniem świadczymy usługi programistyczne m.in. w Niemczech, Francji, Szwecji, Belgii, Czechach, Słowacji, Hiszpanii.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Programmierung von Robotern

Wir führen Projekte sowohl in Polen als auch im Ausland durch. Wir erbringen erfolgreich ProgrammierungDienstleistungen u. a. in Deutschland, Frankreich, Schweden, Belgien, Tschechien, Slowakei, Spanien. Unser Team besteht derzeit aus 30 SPS-Programmierern und 5 Robotertechnikern.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Robot programming

We implement projects both in Poland and abroad. We successfully provide programming services in different countries including Germany, France, Sweden, Belgium, the Czech Republic, Slovakia and Spain. Currently, our team consists of 40 PLC programmers and 10 roboticists.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Montage von Maschinen

Wir bieten Dienstleistungen in Bereich der Montage von Maschinen, Anlagen und Produktionslinien sowohl in Polen, als auch in anderen Ländern der Europäischen Union.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Mechanical engineering

The AmiSter company offer services in the field of assembly of machines, devices and production lines in Poland and in the European Union. We have a team of mechanic fitters with experience in the automotive and general industry industries.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Programowanie sterowników PLC

Nasze portfolio obejmuje: programowanie systemów sterowania, programowanie robotów, konfigurację sieci (Profinet, ProfiBus, Ethernet, ModBus) oraz serwis realizowanych, a także istniejących stacji.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

SPS-Programmierung

Unser Portfolio umfasst: Programmierung von Steuerungssystemen und Robotern, Konfigurieren von Netzwerken (Profinet, ProfiBus, Ethernet, ModBus) und Wartung von implementierten und vorhandenen Stationen.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

PLC programming

Our portfolio includes: programming of control systems, programming of robots, network configuration (Profinet, ProfiBus, Ethernet, ModBus) and servicing of implemented and existing stations.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Dienstleistungen

Zu den Dienstleistungen von amiSter gehören: Konstruktion und Montage von Schaltschränken, Elektroinstallation, Montage von Maschinen sowie Entwicklung neuer und Modernisierung bestehender industrieller Automatisierungssysteme.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Amister services

AmiSter services include the design and prefabrication of control cabinets, electrical assembly, machine assembly, as well as creation and modernisation of new and existing industrial automation systems.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Usługi

Usługi amiSter obejmują projektowanie i prefabrykację szaf sterowniczych, elektromontaż, montaż maszyn, a także tworzenie nowych oraz modernizację istniejących systemów automatyki przemysłowej.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

industries

Jako kompleksowy integrator dostarczamy maszyny od etapu audytu optymalizacyjnego poprzez opracowanie koncepcji rozwiązania, zaprojektowanie CAD, wykonanie i montaż mechaniczny i elektryczny, zaprogramowanie PLC, zinformatyzowanie i uruchomienie u klienta, a także serwis i przeglądy.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Branże

Jako kompleksowy integrator dostarczamy maszyny od etapu audytu optymalizacyjnego poprzez opracowanie koncepcji rozwiązania, zaprojektowanie CAD, wykonanie i montaż mechaniczny i elektryczny, zaprogramowanie PLC, zinformatyzowanie i uruchomienie u klienta, a także serwis i przeglądy.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Branchen

Jako kompleksowy integrator dostarczamy maszyny od etapu audytu optymalizacyjnego poprzez opracowanie koncepcji rozwiązania, zaprojektowanie CAD, wykonanie i montaż mechaniczny i elektryczny, zaprogramowanie PLC, zinformatyzowanie i uruchomienie u klienta, a także serwis i przeglądy.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Industrielle IT

Wir sind davon überzeugt, dass die Software der Marke amiSter die Prozesse in Fertigungsbetrieben optimieren kann. Dabei haben wir uns vor allem auf zwei Bereiche spezialisiert: Erfassung von Produktionsdaten und deren Visualisierung. Wir überwachen den Fertigungsprozess in jeder Phase und nutzen hierfür eine Reihe von Tools: von einfachen Andons bis hin zu unserem eigenen MES-System, IT-Systeme für die Intralogistik, darunter das PullSystem und WMS-Anwendungen.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

IT

We are convinced that Amister software allows you to optimize processes in production companies. We specialize primarily in two areas: collecting production data and their visualization. We monitor the production process at each of its stages and use a number of tools for this: from simple andons to our own MES class system, IT systems for intralogistics, including PullSystem and WMS-type applications.

Więcej informacji arrow-symbol
Ukryj zakres usługZakres usług chevron-symbol

Kariera

#amiTeam to nowa jakość na rynku pracy.

Nazywamy siebie rodziną profesjonalistów. Mamy ambicje stworzenia wyjątkowego zespołu ludzi nie tylko o szczególnych umiejętnościach, ale również połączonych szczególnymi relacjami.

Zaczynaliśmy jako mała polska firma inżynierska, teraz jesteśmy liczącym się dostawcą technologii i firmą o znaczeniu regionalnym, a dążymy do bycia najlepszymi w swojej dziedzinie oraz do wyznaczania nowych standardów w budowaniu wartości relacji międzyludzkich.

Jeśli jesteś zdolnym technikiem, utalentowanym inżynierem, jeśli nie brakuje Ci chęci rozwoju i konsekwentnie realizujesz swoje cele, jeśli Twoje ambicje dotyczą pracy w przemysłowej I lidze, a umiejętności podążają za tymi ambicjami, jeśli wreszcie szukasz sobie miejsca na rynku pracy, gdzie budując swoją karierę zachowasz work&life balance oraz będziesz mógł liczyć na wsparcie firmy, to Twoje miejsce jest u nas.

Zapraszamy do kontaktu!

Najnowsze ogłoszenia o pracę

arrow-symbol
arrow-symbol

Automatyk / Programista PLC

Więcej informacji arrow-symbol

Nasi klienci

Klienci to kapitał Amistera o nieprzecenionej wartości. To dzięki naszym klientom mogliśmy się rozwijać, pracować na najnowocześniejszych materiałach i technologiach, zbierać doświadczenie poza granicami Polski, a potem oferować te rozwiązania w kraju. Dzięki naszym klientom rozbudowaliśmy portfolio usług do poziomu kompletnej firmy integratorskiej. Dzisiaj jesteśmy dumni z projektów, jakie zrealizowaliśmy i mamy nadzieję, że lista naszych klientów będzie jakościowo i ilościowo rosła za sprawą kolejnych wyzwań z zakresu przemysłu 4.0

Chciałbyś nawiązać współpracę?

Firma żyje tylko w relacjach. Amister świadomie i konsekwentnie rozwija swoją sieć współpracy a postawa otwartości wobec innych nas od zawsze wyróżniała.

Jeśli chcesz wejść do #amiTeam, działasz aktywnie w branży przemysłowej i możemy wspólnie sobie pomóc lub widzisz szansę szerszej współpracy biznesowej, skontaktuj się z nami.

Porozmawiajmy i sprawdźmy, czy razem możemy osiągnać więcej!

Najnowsze wpisy na blogu

IO Check
07 07.2024

PROCEDURA IO CHECK – JAKĄ ROLĘ PEŁNI W PROCESIE URUCHAMIANIA SYSTEMÓW STEROWANIA?

programowanie offline
04 06.2024

Programowanie Offline – Czyli jak ułatwić sobie projekt.

programowanie online
07 05.2024

Programowanie online

wirtualny rozruch
02 04.2024

Case study – Wirtualny rozruch

prefabrykacja szaf
10 03.2024

Prefabrykacja szaf elektrycznych

programowanie robotów przemysłowych
21 02.2024

Programowanie Robotów Przemysłowych

automatyka przemysłowa
11 02.2024

Automatyka przemysłowa