Blog

Moc umowna — jak wykorzystać i nie przekroczyć. Case study amiMeasure

29 września, 2022
Autor: Adrian Stelmach

Moc umowna stanowi wyzwanie dla wielu parków maszynowych. Jak zoptymalizować pracę zakładu produkcyjnego — efektywnie wykorzystywać przydział mocy, a jednocześnie go nie przekroczyć i nie narazić przedsiębiorstwo na dodatkowe koszty? Przeczytaj case study systemu amiMeasure. 

Optymalizacja procesów produkcyjnych i obniżenie kosztów zużycia mediów to — w obliczu stale zmieniających się warunków — coraz ważniejsze wyzwanie. W ramach cyklu case studies na temat systemu amiMeasure pisaliśmy już o zmniejszeniu zużycia wody i środków chemicznych w stacji mycia CIP. Kolejną pozycją, nad którą należy zastanowić się w kontekście obniżenia kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie, jest dobór mocy umownej. Jak zaplanować pracę maszyn, aby:

Moc umowna a moc przyłączeniowa

Wielu odbiorców uważa, że określenia „moc umowna” i „moc przyłączeniowa” są równorzędne. Jednak nie są to pojęcia tożsame. Moc umowna oznacza maksymalną wartość energii elektrycznej, którą zakład produkcyjny może pobrać z sieci w danym momencie. Jest ona wyrażona w kW. Na jej podstawie zostaje wyliczona wysokość opłaty stałej. Moc umowna jest także podstawą do wyboru m.in. typu przyłącza. Mocą przyłączeniową nazywamy natomiast największą dopuszczalną moc, jaką można wykorzystać na danym przyłączu.

Warto, aby wysokość mocy umownej była odpowiednio dopasowana do rodzaju prowadzonej działalności. Duży zakład produkcyjny będzie mieć bowiem większe zużycie energii niż mała firma usługowa, posiadająca zaledwie kilka komputerów.

Jeśli zbyt wysoko zostanie ustawiony próg mocy umownej — przedsiębiorstwo i tak będzie musiało zapłacić za niewykorzystany przydział. Gdy wartość mocy umownej będzie za niska — firma otrzyma karę za przekroczenie.

Kara za przekroczenie mocy umownej

Za nietrzymanie się przydziału mocy może zostać nałożona kara. Należność wynosi ona aż 10-krotność stałej opłaty dystrybucyjnej za każdy 1 kW nadwyżki. Czy to dużo? Tak, może oznaczać dodatkowy koszt w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Przydział mocy w zakładach produkcyjnych — case study amiMeasure

Poznaj możliwości systemu amiMeasure!

Przykładowe funkcje amiMeasure

Po opomiarowaniu urządzeń, w systemie amiMeasure z łatwością można m.in.

Posiadając realne dane możesz, np. określić priorytety konkretnych maszyn, a w razie nagłego zamówienia — zejść z mocy na urządzeniach, zgodnie z ustaloną wcześniej ważnością. Doskonałym przykładem są odlewnie. Po ustaleniu priorytetów działania pieców system pomiarowy na bieżąco będzie sprawdzać zużycie energii elektrycznej danego pieca, a także całościowy pobór. Jeśli zostanie przekroczona moc umowna — otrzymasz alert. Wtedy możesz podjąć decyzję o obniżeniu mocy na danym piecu, aby utrzymać temperaturę, a jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.

W innym przypadku, mając rzetelne dane o poborze energii elektrycznej możesz podjąć decyzję o późniejszym uruchomieniu kolejnego pieca. Dzięki temu poziom przydziału mocy zostanie zachowany. 

Przedstawione case study obrazuje jeden z wielu elementów, w których można wykorzystać system amiMeasure. Rozwiązanie pozwala uzyskać realne dane, a na ich podstawie podejmować efektywne decyzje biznesowe oraz obniżyć koszty mediów — wody lub energii elektrycznej.

Jeśli tematy obniżenia kosztów zużycia mediów oraz optymalizacji procesów produkcyjnych są dla Ciebie interesujące — koniecznie weź udział w bezpłatnym szkoleniu:

„Jak świadomie prowadzić biznes

Termin: 6 października 2022
Godzina: 12:00
Czas:

Forma: spotkanie online

Zapisy: Bezpłatne szkolenie — liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

WEŹ UDZIAŁ >>

Autor: Adrian Stelmach