Blog

Przemysł 4.0 czy 5.0 — w którym jesteśmy miejscu? RAPORT

14 grudnia, 2022
Autor: Adrian Stelmach

Czy w 2022 r. udało Ci się zrealizować postawione w styczniu cele i postanowienia? Co było dla Ciebie ekscytującym doświadczeniem, dało pozytywną energię oraz motywację do dalszego rozwoju? A co było po prostu kolejnym doświadczeniem i… również wskazało przestrzeń do dalszego rozwoju? Grudzień to miesiąc podsumowań. Warto określić swoje położenie i wskazać trasę na najbliższe miesiące. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, w jakim obecnie miejscu są przedsiębiorstwa w zakresie cyfryzacji i informatyzacji przemysłu, a także, które drogi wydają im się najbardziej atrakcyjne.

Czy to jeszcze czwarta rewolucja przemysłowa czy Przemysł 5.0?

Chcąc zrozumieć przesłania filozofii Przemysłu 5.0 i sprawdzić, czy jest już widoczna na horyzoncie, warto przypomnieć, na czym polega koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej. 

Termin Przemysł 4.0 po raz pierwszy pojawił się prawie 12 lat temu, podczas targów w Hanowerze (w projekcie rządu Niemiec dotyczącym promocji komputeryzacji procesów wytwórczych). O rozkwicie tej koncepcji może świadczyć, chociażby wzrost liczby wyszukiwań w Google. Według IOT Analytics, globalnej firmy specjalizującej się w tworzeniu analiz rynkowych oraz analiz biznesowych dla IoT, AI czy Industry 4.0, liczba wyszukiwań określenia „Przemysł 4.0” w 2022 roku wzrosła aż 140 razy w porównaniu do 2011 roku. Na popularności zyskały również określenia powiązane. Termin „Przemysłowy Internet Rzeczy” w tym samym czasie wzrósł 32 razy, a „Inteligentna Produkcja” 3,5 razy. 

www.iot-analytics.com/industry-4-0-in-5-stats

Czym jest Przemysł 5.0?

Pierwsze wzmianki o Przemyśle 5.0 pojawiły się w 2017 roku. Terminu użył Esben H. Østergaard, CEO w REInvest Robotics. Natomiast w 2021 roku Komisja Europejska opublikowała raport pt. “Industry 5.0 Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry”. Według dokumentu koncepcja Przemysłu 5.0. powinna zwracać uwagę nie tylko na rozwój w zakresie innowacji technologicznych, ale również na wdrażanie trzech poniższych praktyk.

1. Zorientowanie na człowieka — oznacza, że technologia ma służyć człowiekowi, dlatego warto dążyć do synergii ludzi, systemów IT oraz maszyn. Rozwiązania nie powinny także naruszać podstawowych praw pracowników, m.in. do niezależności oraz poszanowania prywatności. 

2. Zwrócenie uwagi na ekologię — przykładowo poprzez: wdrażanie systemów produkcyjnych wspierających wykorzystanie OZE, stworzenie procesów, pozwalających na zmniejszenie ilości śmieci i umożliwiających ponowne wykorzystanie.

3. Odporność na ewentualne zagrożenia i kryzysy — np. dzięki wzmacnianiu łańcucha dostaw.

Komisja Europejska w udostępnionym raporcie zwróciła uwagę także na szczególnie istotne dla rozwoju Przemysłu 5.0. typy rozwiązań. Są nimi m.in.

Cyfryzacja przemysłu – gdzie jesteśmy?

Zespół badaczy Microsoft, intel i IoT Analytics opracował w tym roku badanie ankietowe oraz pogłębione wywiady fokusowe. Rozmowy przeprowadzono z grupą pięciuset osób, które na co dzień podejmują decyzje zarządcze w dużych firmach produkcyjnych. Powstał raport, którego celem było określenie pozycji na mapie wdrażania IIoT (ang.industrial internet of things). Jest on swego rodzaju migawką, która odsłania pozycję po pandemii oraz wskazuje rozwiązania, których obecnie poszukują osoby inwestujące w przemysłowy IoT.

Opis grupy badawczej

Przykładowe wyniki raportu – w kierunku Przemysłu 5.0

Filozofia Przemysłu 4.0 na dobre zadomowiła się w polskich i zagranicznych zakładach przemysłowych. Osoby zarządzające coraz lepiej rozumieją konieczność inwestowania w rozwiązania z zakresu IIOT i na tej przestrzeni czują się prawie jak „u siebie”. Ponadto droga do koncepcji Przemysłu 5.0 (rozumianej jako dopełnienie swojej poprzedniczki) nie powinna znajdować się gdzieś na odległym horyzoncie, a raczej „po sąsiedzku”.

Autor: Adrian Stelmach