Blog

Przyszłość przedsiębiorstwa wypisana w ESG

20 października, 2022
Autor: Adrian Stelmach

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR — Corporate Social Responsibility) już od wielu lat jest realizowana nie tylko przed duże polskie przedsiębiorstwa, ale także start-upy. Z czasem jednak okazała się ona wąska i niewystarczająca. Nowym celem dla organizacji stało się spełnienie kryteriów ESG. Na czym polega ta koncepcja i czemu jest aż tak ważna? Jaka jest jej rola w budowaniu długofalowej wartości firmy? Jak systemy IT wspierają rozwój ESG w zakładach przemysłowych? Odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym artykule.

Czym jest ESG i dlaczego jest tak ważne?

Skrót ESG można rozszyfrować jako ang. environmental, social, corporate governance, czyli środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. Każdy z tych obszarów obejmuje szereg aspektów, które mogą podlegać ocenie m.in. przez inwestorów.

Czynniki środowiskowe — określają, w jaki sposób przedsiębiorstwo wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby m.in.:

Czynniki społeczne — pozwalają zmierzyć wpływ działalności firmy na otoczenie społeczne (pracowników, klientów, dostawców oraz społeczność lokalną). Do kryteriów społecznych należą m.in.:

Ład korporacyjny to natomiast wewnętrzny system nadzoru firmy. W jego skład wchodzą standardy oraz procedury mające na celu m.in.:

ESG — rozwój przedsiębiorstwa

Finanse

Czynniki ESG, mimo że nazywane są niefinansowymi, mają coraz większe znaczenie w określeniu finansowej efektywności firmy. Dlaczego tak jest? Poznaj przykłady.

  1. Osiągnięcie celu w zakresie obniżenia zużycia energii elektrycznej i CO2 (m.in. poprzez systemy do wizualizacji i analizy danych) może mieć pozytywny wpływ na oszczędności, poziom ratingu czy wzrost cen akcji. 
  2. Poprawa warunków zatrudnienia pozwoli zyskać długoletnich pracowników, co następnie może rzutować na efektywność produkcji.
  3. Optymalizacja wykorzystania surowców w procesie produkcyjnym może natomiast zwiększyć wydajności produkcji.

Zrównoważone zarządzanie przyczynia się więc do bezpiecznego i długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa. A dzięki wskaźnikowi ESG inwestorzy są w stanie określić, jakie uzyskają zyski lub odniosą straty, wspierając finansowo dany biznes czy projekt. 

Technologia

Jednym z elementów, który może wpływać na podniesienie kryteriów ESG oraz finansów firmy jest inwestycja w technologię. Otwartość na innowację i wdrażanie nowych rozwiązań sprawiają, że przedsiębiorstwo: optymalizuje procesy, obniża koszty i dopasowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku. A to z kolei, pozwala na dalszy rozwój i zwiększenie dystansu do biznesów, które nie dążą do zmian.

Pozyskanie nowych klientów

Według badania Capgemini Research Institute aż 79% współczesnych konsumentów w swoich decyzjach zakupowych zwraca uwagę na działalność firmy w zakresie ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności. Oznacza to, że prowadząc biznes — bez względu na to czy jest on skierowany do rynku biznesowego, czy klienta detalicznego — powinno się dbać o trzy opisane w artykule czynniki. Chcąc pozyskiwać nowych klientów, a także utrzymać długie relacje z obecnymi, należy dostosować politykę zakupową oraz procesy biznesowe do przyjętych standardów. Dostawcy, którzy będą najlepiej przygotowani, aby sprostać wymaganiom, z pewnością zdobędą przewagę konkurencyjną.

Raportowanie – zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Praktyki ESG w coraz większym stopniu podlegają kontroli regulacyjnej. Aktualnie raportowanie niefinansowe jest obowiązkowe dla wybranych przedsiębiorstw, będących jednostkami zainteresowania publicznego (duże spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, inne spółki będące JZP), które zatrudniają powyżej 500 pracowników i spełniają jeden z dwóch warunków finansowych:

Jednak projekt dyrektywy w sprawie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wprowadza zmiany i rozszerzenia do obowiązujących przepisów. Według  CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) od 2025 roku wymogi będą dotyczyć także spółek nienotowanych na giełdzie, które spełniają dwa z trzech poniższych kryteriów:

Natomiast od 2026 roku obowiązek składania raportów zrównoważonego rozwoju będą miały również przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 10 osób.

Założenia ESG idą o krok dalej od znanej koncepcji dot. społecznej odpowiedzialności biznesu. Przede wszystkim patrzą one w przód, wyznaczają konkretne cele, oparte na danych i realne działania. Następnie — kontrolują wyniki. Zrównoważone zarządzanie, integrujące czynniki środowiskowe, społeczne i strategię korporacyjną powinno stać się dzisiaj standardem.

Poznaj szczegóły i weź udział w najbliższym szkoleniu!

Autor: Adrian Stelmach