Blog

Systemy wizyjne w przemyśle — wsparcie kontroli jakości

24 lutego, 2023
Autor: Adrian Stelmach

Największą wartością systemów wizyjnych jest możliwość sprawdzenia prawie każdej cechy produktu. Na jakich etapach procesu wytwórczego systemy wizyjne mają szczególne zastosowanie? Czemu tak istotne jest nadanie kontekstu pozyskanym danym? Jak branże: spożywcza, AGD i automotive wykorzystują systemy wizyjne w obszarze kontroli jakości? Odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym artykule.

System wizyjny — kontrola jakości na liniach produkcyjnych

Zakres tego typu urządzeń i czujników jest bardzo duży. W związku z realizacją przez firmę amiSter projektów informatycznych często stosujemy rozwiązania, które pozwalają:

W tym zakresie potrzebny jest szereg czujników przy stanowisku. To właśnie maszyna jest bowiem źródłem informacji. System natomiast, na podstawie poprzednich elementów wytworzonych lub określonych wytycznych, np. związanych z parametryzacją czy recepturowaniem, sprawnie porównuje dane i nadaje im kontekst.

Zastosowanie systemów wizyjnych — etapy procesu wytwórczego

W automotive czujniki i elementy zbierające dane są przede wszystkim podłączone pod maszynę i stanowiska gniazdowe, gdzie proces jest wykonywany. Później znajdują się również na kontroli całych ciągów technologicznych. Jednym z modułów systemu klasy MES firmy amiSter jest kontrola procesu. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie, czy wcześniejsze etapy procesu wytwórczego danego elementu (który chcemy umieścić na maszynie) zostały przeprowadzone zgodnie z określonymi parametrami. W każdym etapie procesu produkcyjnego może brać udział kontrola jakościowa korzystająca z systemów wizyjnych. Ponadto może ona następować na etapie dostarczania towaru na magazyn. 

Systemy wizyjne w AGD, automotive, branży spożywczej

Zauważyć można, że systemy wizyjne w zależności od branży są wykorzystywane w innym obszarze. 

  1. W przypadku AGD systemy wizyjne często pozwalają na kontrolę elementów przed składaniem. 
  2. W branży spożywczej są pomocne przede wszystkim na etapie pakowania. Mogą być również wykorzystywane do szybkiej analizy jakościowej, np. czy wieczko zostało prawidłowo zgrzane do opakowania, czy saszetka jest dobrze zamknięta. Systemy wizyjne są w stanie wykrywać również anomalia, np. nietypowo napowietrzone opakowanie, skrzywiona butelka. A dzięki temu bardzo szybko dokonywać odrzutu. 
  3. W branży automotive kontrola jakościowa w wielu przypadkach jest robiona już na poziomie procesu wytwórczego. Znaczna część komponentów danej części nie jest wprost widoczna. Inna jest więc rola kontroli wizyjnej. Jest to dodatkowe wsparcie, które sprawdza przykładowo, czy rzeczywiście jakaś substancja została wtłoczona, czy nie ma jakichś otworów. Należy rozumieć to jako narzędzie wsparcia.

W ostatnich kilku latach ogromne znaczenie zyskały dane pozyskiwane z systemów traceability. Informacje pochodzące z różnych źródeł (bezpośrednio z czujników) są dla kadry zarządzającej zakładem produkcyjnym ogromnym wsparciem nie tylko od strony kontroli parametru, ale również jego otoczenia. Po uzyskaniu informacji mierzonych można nadać im wiele kontekstów. A to z kolei, z sukcesem można wykorzystać m.in. do predykcyjnego utrzymania ruchu, planowania przeglądu czy zwiększenia jakości wytwarzania. Zastanawiając się nad wdrożeniem systemów wizyjnych, warto jednak pamiętać, że jedną rzeczą jest zapewnienie pomiaru, a drugą — osadzenie tego pomiaru w kontekstach i dalsze ich wykorzystanie.

Autor: Adrian Stelmach